Album: Phương pháp phê bình Điện Ảnh

Tên sách: Phương pháp phê bình Điện Ảnh<br /> Tác giả: Trần Luân Kim<br /> Năm xuất bản: 2013<br /> Nhà xuất bản: Văn học – Trường Đại học Sân khấu, Điện ảnh Hà Nội<br /> Nội dung: PGS. TS Trần Luân Kim đã từng viết: “ Lý luận phê bình điện ảnh là cầu nối liền nghệ thuật điện ảnh với công chúng và xã hội. Vai trò quan trọng của lý luận phê bình điện ảnh là hướng đạo của sự xuất hiện các hình tượng điện ảnh khác nhau; đồng thời luận giải xác đáng hình tượng đó trước công chúng.<br /> Phê bình điện ảnh là động thái tìm hiểu, phân tích, đánh giá, bày tỏ chính kiến của nhà phê bình đối với tác phẩm điện ảnh. Phê bình điện ảnh là một trong ba phương thức chính nghiên cứu điện ảnh, bên cạnh lý luận điện ảnh và nghiên cứu lịch sử. Phê bình điện ảnh còn là một hình thức phê bình học thuật, gắn nghệ thuật điện ảnh với nghệ thuật học nói chung, cũng như với mỹ học, triết học, xã hội học cùng các ngành xã hội nhân văn khác...”<br /> Cuốn sách được chia làm 4 phần:<br /> • Phần 1: Chế tác phim truyện sơ thuật mấy vấn đề cơ bản<br /> • Phần 2: Phê bình phim truyện – Phương pháp và nội dung<br /> • Phần 3: Thực hành phê bình phim<br /> • Phần 4: Bài phê bình phim: Rừng Na Uy; Long thành cẩm giả ca; Cánh đồng bất tận…<br />

Phương pháp phê bình Điện Ảnh

Updated 9/4/18
504  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Phương pháp phê bình Điện Ảnh
Tác giả: Trần Luân Kim
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Văn học – Trường Đại học Sân khấu, Điện ảnh Hà Nội
Nội dung: PGS. TS Trần Luân Kim đã từng viết: “ Lý luận phê bình điện ảnh là cầu nối liền nghệ thuật điện ảnh với công chúng và xã hội. Vai trò quan trọng của lý luận phê bình điện ảnh là hướng đạo của sự xuất hiện các hình tượng điện ảnh khác nhau; đồng thời luận giải xác đáng hình tượng đó trước công chúng.
Phê bình điện ảnh là động thái tìm hiểu, phân tích, đánh giá, bày tỏ chính kiến của nhà phê bình đối với tác phẩm điện ảnh. Phê bình điện ảnh là một trong ba phương thức chính nghiên cứu điện ảnh, bên cạnh lý luận điện ảnh và nghiên cứu lịch sử. Phê bình điện ảnh còn là một hình thức phê bình học thuật, gắn nghệ thuật điện ảnh với nghệ thuật học nói chung, cũng như với mỹ học, triết học, xã hội học cùng các ngành xã hội nhân văn khác...”
Cuốn sách được chia làm 4 phần:
• Phần 1: Chế tác phim truyện sơ thuật mấy vấn đề cơ bản
• Phần 2: Phê bình phim truyện – Phương pháp và nội dung
• Phần 3: Thực hành phê bình phim
• Phần 4: Bài phê bình phim: Rừng Na Uy; Long thành cẩm giả ca; Cánh đồng bất tận…

Chia sẻ trang này