Album: Phương pháp viết kịch bản phim

Tên sách: Phương pháp viết kịch bản phim<br /> Tác giả: Nhiều tác giả<br /> Năm xuất bản: 2007<br /> Nhà xuất bản: ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội<br /> Số trang: 497tr.(photo)<br /> Nội dung : cuốn sách như một cuốn cẩm nang nghề giúp cho các nhà văn trẻ học biên kịch nắm vững nghệ thuật kịch tác, tìm hiểu sâu sắc những điểm đặc thù của quá trình xây dựng phim…<br />

Phương pháp viết kịch bản phim

Updated 10/4/18
527  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Phương pháp viết kịch bản phim
Tác giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội
Số trang: 497tr.(photo)
Nội dung : cuốn sách như một cuốn cẩm nang nghề giúp cho các nhà văn trẻ học biên kịch nắm vững nghệ thuật kịch tác, tìm hiểu sâu sắc những điểm đặc thù của quá trình xây dựng phim…

Chia sẻ trang này