Album: Quay phim Điện ảnh & Truyền hình

Tên sách: Quay phim Điện ảnh &amp; Truyền hình<br /> Tác giả: Nhà Quay Phim, NSƯT Phạm Thanh Hà<br /> Năm xuất bản: 2015<br /> Nhà xuất bản: Chính trị Quốc Gia<br /> Nội dung: cuốn sách Quay phim điện ảnh và truyền hình hướng đến những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong quay phim điện ảnh và truyền hình; những kiến thức tạo hình căn bản, trong đó tập trung phân tích các kỹ năng hình ảnh và phương pháp biểu hiện ngôn ngữ điện ảnh truyền thống mang tính giáo khoa. Bên cạnh đó, cuốn sách còn phân tích những đặc thù, tiêu chí khác nhau của việc thu hình giữa điện ảnh và truyền hình; giới thiệu mở rộng, chuyên sâu về một số kỹ năng quay phim đặc biệt khác như quay nội cảnh, ngoại cảnh, quay chân dung, quay kỹ xảo, quay phối hợp nhiều máy…<br /> Cuốn sách được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật kết hợp với Trường Đại học Sân khấu, Điện ảnh Hà Nội xuất bản và được chia làm ba phần:<br /> • Phần thứ nhất:Kỹ thuật quay phim điện ảnh và truyền hình.<br /> • Phần thứ hai: Những kiến thức tạo hình cơ bản.<br /> • Phần thứ ba: Mở rộng và chuyên sâu.<br /> Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các học viên, sinh viên đang theo học chuyên ngành quay phim và những ai quan tâm đến lĩnh vực này.

Quay phim Điện ảnh & Truyền hình

Updated 27/2/21
365  
367  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Quay phim Điện ảnh & Truyền hình
Tác giả: Nhà Quay Phim, NSƯT Phạm Thanh Hà
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc Gia
Nội dung: cuốn sách Quay phim điện ảnh và truyền hình hướng đến những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong quay phim điện ảnh và truyền hình; những kiến thức tạo hình căn bản, trong đó tập trung phân tích các kỹ năng hình ảnh và phương pháp biểu hiện ngôn ngữ điện ảnh truyền thống mang tính giáo khoa. Bên cạnh đó, cuốn sách còn phân tích những đặc thù, tiêu chí khác nhau của việc thu hình giữa điện ảnh và truyền hình; giới thiệu mở rộng, chuyên sâu về một số kỹ năng quay phim đặc biệt khác như quay nội cảnh, ngoại cảnh, quay chân dung, quay kỹ xảo, quay phối hợp nhiều máy…
Cuốn sách được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật kết hợp với Trường Đại học Sân khấu, Điện ảnh Hà Nội xuất bản và được chia làm ba phần:
• Phần thứ nhất:Kỹ thuật quay phim điện ảnh và truyền hình.
• Phần thứ hai: Những kiến thức tạo hình cơ bản.
• Phần thứ ba: Mở rộng và chuyên sâu.
Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các học viên, sinh viên đang theo học chuyên ngành quay phim và những ai quan tâm đến lĩnh vực này.
  1. trandinhquang94
    trandinhquang94
    có bán cuốn này ko ạ, mình muốn mua

Chia sẻ trang này