Album: Sân khấu nghề và nghiệp: phê bình và tiểu luận

Tên sách: Sân khấu nghề và nghiệp: phê bình và tiểu luận<br /> Tác giả: Lê Hoài Phương<br /> Năm xuất bản: 2006<br /> Nhà xuất bản: Sân khấu<br /> Số trang: 395tr.<br /> Nội dung: bàn về sân khấu - những vấn đề cần suy ngẫm, nghệ sĩ – nghề và nghiệp, đồng thời phân tích một số khía cạnh mới về mặt sân khấu trên thế giới của các nước bạn như Liên Xô, Ấn Độ.

Sân khấu nghề và nghiệp: phê bình và tiểu luận

Updated 20/11/19
601  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Sân khấu nghề và nghiệp: phê bình và tiểu luận
Tác giả: Lê Hoài Phương
Năm xuất bản: 2006
Nhà xuất bản: Sân khấu
Số trang: 395tr.
Nội dung: bàn về sân khấu - những vấn đề cần suy ngẫm, nghệ sĩ – nghề và nghiệp, đồng thời phân tích một số khía cạnh mới về mặt sân khấu trên thế giới của các nước bạn như Liên Xô, Ấn Độ.

Chia sẻ trang này