Album: Tập phê bình phim từ chung một dòng sông

Tên sách: Tập phê bình phim từ chung một dòng sông<br /> Tác giả: Nhiều tác giả<br /> Năm xuất bản: 2006<br /> Nhà xuất bản: Văn hóa<br /> Số trang: 225tr (photo)<br /> Nội dung : cuốn sách là tập hợp những bài phê bình điện ảnh có chất lượng cao, tiêu biểu đại diện cho các cây bút phê bình Điện ảnh quen thuộc trong và ngoài ngành Điện ảnh.<br />

Tập phê bình phim từ chung một dòng sông

Updated 10/4/18
525  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Tập phê bình phim từ chung một dòng sông
Tác giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2006
Nhà xuất bản: Văn hóa
Số trang: 225tr (photo)
Nội dung : cuốn sách là tập hợp những bài phê bình điện ảnh có chất lượng cao, tiêu biểu đại diện cho các cây bút phê bình Điện ảnh quen thuộc trong và ngoài ngành Điện ảnh.

Chia sẻ trang này