Album: Thiết kế mỹ thuật phim truyện Điện ảnh Việt Nam thời kỳ đổi mới

Tên sách: Thiết kế mỹ thuật phim truyện Điện ảnh Việt Nam thời kỳ đổi mới<br /> Tác giả: Trần Quang Minh<br /> Năm xuất bản: 2018<br /> Nhà xuất bản: Sân khấu<br /> Số trang: 282tr.<br /> Nội dung: đây là công trình nghiên cứu chuyên sâu, có hệ thống và khá toàn diện, kết hợp hài hòa lý thuyết khoa học và thực tiễn sáng tác là nổi bật vai trò của thiết kế mỹ thuật trong một giai đoạn biến đổi của phim truyện Điện ảnh Việt Nam. Tác giả đã đem đến cho người đọc những cơ sở đáng tin cậy về các luận điểm đưa ra khi soi chiếu, phân tích và kết luận khoa học phù hợp với thực tiễn sáng tác của thiết kế mỹ thuật phim truyện Điện ảnh Việt Nam.<br />

Thiết kế mỹ thuật phim truyện Điện ảnh Việt Nam thời kỳ đổi mới

Updated 11/4/18
559  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Thiết kế mỹ thuật phim truyện Điện ảnh Việt Nam thời kỳ đổi mới
Tác giả: Trần Quang Minh
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Sân khấu
Số trang: 282tr.
Nội dung: đây là công trình nghiên cứu chuyên sâu, có hệ thống và khá toàn diện, kết hợp hài hòa lý thuyết khoa học và thực tiễn sáng tác là nổi bật vai trò của thiết kế mỹ thuật trong một giai đoạn biến đổi của phim truyện Điện ảnh Việt Nam. Tác giả đã đem đến cho người đọc những cơ sở đáng tin cậy về các luận điểm đưa ra khi soi chiếu, phân tích và kết luận khoa học phù hợp với thực tiễn sáng tác của thiết kế mỹ thuật phim truyện Điện ảnh Việt Nam.

Chia sẻ trang này