Album: Thực hành kịch bản Điện ảnh

Tên sách: Thực hành kịch bản Điện ảnh<br /> Tác giả: Phạm Minh Hạnh: dịch từ nguyên bản tiếng Pháp<br /> Năm xuất bản: 1998<br /> Nhà xuất bản: Viện NTLT &amp; Điện ảnh Việt Nam<br /> Nội dung: Đây là công trình lý luận cơ bản về phương pháp sáng tác kịch bản phim truyện, dẫn dắt những bước đi cụ thể trong quá trình tư duy mở rộng từ trí tưởng tượng từ hiện thực đến hư cấu, biến các sự tản mạn thành chuỗi chuyện xuyên suốt tạo nên hình tượng tác phẩm bằng dãy hình ảnh sinh động và nhất quán. Đồng thời, đây cũng là công trình hướng dẫn thực hành một kịch bản cụ thể và hoàn chỉnh. Cuốn sách gồm 3 phần chính:<br /> • Thực hành kịch bản điện ảnh<br /> • Công việc của nhà trường<br /> • Những vấn đề kịch bản<br />

Thực hành kịch bản Điện ảnh

Updated 9/4/18
489  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Thực hành kịch bản Điện ảnh
Tác giả: Phạm Minh Hạnh: dịch từ nguyên bản tiếng Pháp
Năm xuất bản: 1998
Nhà xuất bản: Viện NTLT & Điện ảnh Việt Nam
Nội dung: Đây là công trình lý luận cơ bản về phương pháp sáng tác kịch bản phim truyện, dẫn dắt những bước đi cụ thể trong quá trình tư duy mở rộng từ trí tưởng tượng từ hiện thực đến hư cấu, biến các sự tản mạn thành chuỗi chuyện xuyên suốt tạo nên hình tượng tác phẩm bằng dãy hình ảnh sinh động và nhất quán. Đồng thời, đây cũng là công trình hướng dẫn thực hành một kịch bản cụ thể và hoàn chỉnh. Cuốn sách gồm 3 phần chính:
• Thực hành kịch bản điện ảnh
• Công việc của nhà trường
• Những vấn đề kịch bản

Chia sẻ trang này