Album: Tiếng nói sân khấu

Tên sách: Tiếng nói sân khấu<br /> Tác giả: Nguyễn Đình Thi, Lê Mạnh Hùng<br /> Năm xuất bản: 2008<br /> Nhà xuất bản: Văn học<br /> Số trang: 193tr.<br /> Nội dung: nêu ra các vấn đề liên quan đến kỹ thuật cơ bản cũng như kỹ thuật thể hiện trong Tiếng nói sân khấu được nêu lên với những ý kiến phân tích, giải thích nội dung của vấn đề từ đó đưa ra những bài tập rèn luyện thích hợp.<br />

Tiếng nói sân khấu

Updated 11/4/18
560  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Tiếng nói sân khấu
Tác giả: Nguyễn Đình Thi, Lê Mạnh Hùng
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 193tr.
Nội dung: nêu ra các vấn đề liên quan đến kỹ thuật cơ bản cũng như kỹ thuật thể hiện trong Tiếng nói sân khấu được nêu lên với những ý kiến phân tích, giải thích nội dung của vấn đề từ đó đưa ra những bài tập rèn luyện thích hợp.
  1. Nguyenquybacgiang
    Nguyenquybacgiang
    Quyển này giá bao nhiêu ạ?

Chia sẻ trang này