Album: Tiếp thu các giá trị văn học dân gian để viết kịch bản phim truyện truyền hình Việt Nam: chuyên luận, nghiên cứu

Tên sách: Tiếp thu các giá trị văn học dân gian để viết kịch bản phim truyện truyền hình Việt Nam: chuyên luận, nghiên cứu<br /> Tác giả: Nguyễn Thị Huệ Ninh<br /> Năm xuất bản: 2014<br /> Nhà xuất bản: Hội nhà văn<br /> Nội dung: Cuốn sách với 3 chương được trình bày ngắn gọn văn phong lưu loát là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên và học viên Khoa Truyền hình của các trường Nghệ thuật hiện nay.<br /> • Chương 1: Khái quát về phim truyện truyền hình Việt Nam và việc viết kịch bản<br /> • Chương 2: Sự ảnh hưởng, tiếp thu và phát triển của văn học dân gian với kịch bản phim truyền hình<br /> • Chương 3: Giải pháp tiếp thu văn học dân gian với kịch bản phim truyện truyền hình Việt Nam<br />

Tiếp thu các giá trị văn học dân gian để viết kịch bản phim truyện truyền hình Việt Nam: chuyên luận, nghiên cứu

Updated 9/4/18
488  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Tiếp thu các giá trị văn học dân gian để viết kịch bản phim truyện truyền hình Việt Nam: chuyên luận, nghiên cứu
Tác giả: Nguyễn Thị Huệ Ninh
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Hội nhà văn
Nội dung: Cuốn sách với 3 chương được trình bày ngắn gọn văn phong lưu loát là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên và học viên Khoa Truyền hình của các trường Nghệ thuật hiện nay.
• Chương 1: Khái quát về phim truyện truyền hình Việt Nam và việc viết kịch bản
• Chương 2: Sự ảnh hưởng, tiếp thu và phát triển của văn học dân gian với kịch bản phim truyền hình
• Chương 3: Giải pháp tiếp thu văn học dân gian với kịch bản phim truyện truyền hình Việt Nam

Chia sẻ trang này