Album: Tìm hiểu nghệ thuật viết kịch

Tên sách: Tìm hiểu nghệ thuật viết kịch<br /> Tác giả: Hồ Ngọc<br /> Năm xuất bản: 2006<br /> Nhà xuất bản: Sân khấu<br /> Số trang: 506tr.<br /> Nội dung: cuốn sách trình bày nội dung ngắn gọn cô đọng dễ hiểu với những ví dụ rút ra từ nhiều kịch bản sân khấu trong và ngoài nước, có sự dẫn giải chi tiết, để bạn đọc có thể nắm bắt được những kiến thức cơ bản, cho dù các bạn không có điều kiện đọc trực tiếp các kịch bản gốc. Đây sẽ là tài liệu quý giá cho những nhà biên kịch tương lai.<br />

Tìm hiểu nghệ thuật viết kịch

Updated 11/4/18
556  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Tìm hiểu nghệ thuật viết kịch
Tác giả: Hồ Ngọc
Năm xuất bản: 2006
Nhà xuất bản: Sân khấu
Số trang: 506tr.
Nội dung: cuốn sách trình bày nội dung ngắn gọn cô đọng dễ hiểu với những ví dụ rút ra từ nhiều kịch bản sân khấu trong và ngoài nước, có sự dẫn giải chi tiết, để bạn đọc có thể nắm bắt được những kiến thức cơ bản, cho dù các bạn không có điều kiện đọc trực tiếp các kịch bản gốc. Đây sẽ là tài liệu quý giá cho những nhà biên kịch tương lai.

Chia sẻ trang này