Album: Trò nhời trong chèo truyền thống

Tên sách: Trò nhời trong chèo truyền thống<br /> Tác giả: Nguyễn Thị Bích Ngọc<br /> Năm xuất bản: 2009<br /> Nhà xuất bản: Sân khấu<br /> Số trang: 104tr.<br /> Nội dung: lược sử nghệ thuật chèo và đặc điểm kể chuyện bằng trò, môi trường văn hóa và phương thức sáng tạo trò nhời, nghệ thuật trò nhời trong chèo truyền thống<br />

Trò nhời trong chèo truyền thống

Updated 11/4/18
567  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Trò nhời trong chèo truyền thống
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Sân khấu
Số trang: 104tr.
Nội dung: lược sử nghệ thuật chèo và đặc điểm kể chuyện bằng trò, môi trường văn hóa và phương thức sáng tạo trò nhời, nghệ thuật trò nhời trong chèo truyền thống

Chia sẻ trang này