Album: Tự học viết kịch bản phim

Tên sách: Tự học viết kịch bản phim<br /> Tác giả: Ray Frensham; Trịnh Minh Phương: dịch<br /> Nội dung: Cuốn sách giới thiệu các kỹ năng viết và các thao tác cơ bản trong quá trình hình thành một kịch bản phim từ những ý tưởng ban đầu đến khi hoàn thành một kịch bản hoàn chỉnh như bố cục kịch bản, hình thành và phát triển ý tưởng, sáng tạo nhân vật...<br />

Tự học viết kịch bản phim

Updated 3/4/18
429  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Tự học viết kịch bản phim
Tác giả: Ray Frensham; Trịnh Minh Phương: dịch
Nội dung: Cuốn sách giới thiệu các kỹ năng viết và các thao tác cơ bản trong quá trình hình thành một kịch bản phim từ những ý tưởng ban đầu đến khi hoàn thành một kịch bản hoàn chỉnh như bố cục kịch bản, hình thành và phát triển ý tưởng, sáng tạo nhân vật...
  1. Dương Thái Bình
    Dương Thái Bình
    Tôi muốn mua cuốn sách này

Chia sẻ trang này