Album: Từ ký hiệu đến biểu tượng

Tên sách: Từ ký hiệu đến biểu tượng<br /> Tác giả: PGS. TS Trịnh Bá Đĩnh<br /> Năm xuất bản: 2018<br /> Nhà xuất bản: ĐH Quốc Gia Hà Nội<br /> Nội dung: Nội dung chính của cuốn sách là các vấn đề liên quan đến biểu tượng nghệ thuật. Trong nghiên cứu các ký hiệu, các tác giả ủng hộ các ký hiệu học. Biểu tượng này được xem như một dấu hiệu, một loại biểu tượng đặc biệt. Nghiên cứu mang tính tượng trưng về văn hoá và nghệ thuật là một xu hướng khoa học hiện đại trên thế giới, được gọi là Semiotics of Culture. Cuốn sách gồm 3 phần:<br /> • Nghiên cứu lý thuyết.<br /> • Nghiên cứu ứng dụng. Biểu tượng của Hà Nội trong văn học. Hệ thống biểu tượng nữ thần trong tiểu thuyết MAU THƯỜNG NGÂN của Nguyễn Xuân Khánh. Thơ của Hoàng Cầm (1922 - 2010) được thấy từ mã danh hiệu. Biểu tượng cây trong thần thoại Việt Nam dân tộc thiểu số: cây của Totem và cây phổ quát. &quot;Cháy&quot; và &quot;nước&quot; trong các bộ phim hiện đại của Việt Nam. <br /> • Dịch các tài liệu liên quan để tham khảo.<br />

Từ ký hiệu đến biểu tượng

Updated 3/4/18
426  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Từ ký hiệu đến biểu tượng
Tác giả: PGS. TS Trịnh Bá Đĩnh
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: ĐH Quốc Gia Hà Nội
Nội dung: Nội dung chính của cuốn sách là các vấn đề liên quan đến biểu tượng nghệ thuật. Trong nghiên cứu các ký hiệu, các tác giả ủng hộ các ký hiệu học. Biểu tượng này được xem như một dấu hiệu, một loại biểu tượng đặc biệt. Nghiên cứu mang tính tượng trưng về văn hoá và nghệ thuật là một xu hướng khoa học hiện đại trên thế giới, được gọi là Semiotics of Culture. Cuốn sách gồm 3 phần:
• Nghiên cứu lý thuyết.
• Nghiên cứu ứng dụng. Biểu tượng của Hà Nội trong văn học. Hệ thống biểu tượng nữ thần trong tiểu thuyết MAU THƯỜNG NGÂN của Nguyễn Xuân Khánh. Thơ của Hoàng Cầm (1922 - 2010) được thấy từ mã danh hiệu. Biểu tượng cây trong thần thoại Việt Nam dân tộc thiểu số: cây của Totem và cây phổ quát. "Cháy" và "nước" trong các bộ phim hiện đại của Việt Nam.
• Dịch các tài liệu liên quan để tham khảo.

Chia sẻ trang này