Album: Từ ký hiệu đến biểu tượng

Tên sách: Từ ký hiệu đến biểu tượng<br /> Tác giả: Trịnh Bá Đĩnh<br /> Năm xuất bản: 2018<br /> Nhà xuất bản: ĐH Quốc Gia Hà Nội<br /> Số trang: 391tr.<br /> Nội dung : biểu tượng là một hiện tượng rất phức tạp, trong nó có những yếu tố thuộc về những giai đoạn văn hóa rất xa xưa của lịch sử.Nghiên cứu biểu tượng có thể phân tích thực nghiệm, cũng có thể chỉ cảm nhận, suy đoán. Công trình được chia làm 2 chương :<br /> Chương 1 : Các vấn đề lý luận<br /> Chương 2 : Thực hành phân tích biểu tượng<br />

Từ ký hiệu đến biểu tượng

Updated 10/4/18
528  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Từ ký hiệu đến biểu tượng
Tác giả: Trịnh Bá Đĩnh
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: ĐH Quốc Gia Hà Nội
Số trang: 391tr.
Nội dung : biểu tượng là một hiện tượng rất phức tạp, trong nó có những yếu tố thuộc về những giai đoạn văn hóa rất xa xưa của lịch sử.Nghiên cứu biểu tượng có thể phân tích thực nghiệm, cũng có thể chỉ cảm nhận, suy đoán. Công trình được chia làm 2 chương :
Chương 1 : Các vấn đề lý luận
Chương 2 : Thực hành phân tích biểu tượng

Chia sẻ trang này