Album: Từ vựng Điện ảnh Anh – Pháp – Việt (Tủ sách Điện ảnh)

Tên sách: Từ vựng Điện ảnh Anh – Pháp – Việt (Tủ sách Điện ảnh)<br /> Tác giả: Minh Tùng, Phương Lan; Vinh Sơn: dịch<br /> Năm xuất bản: 2011<br /> Nhà xuất bản: Tổng hợp Tp. HCM<br /> Nội dung: nằm trong bộ sách Tủ sách Điện ảnh cuốn sách là món quà mà đội ngũ tác giả đem đến cho bạn đọc yêu Điện ảnh… Với hơn 500 từ phổ thông nhất được trình bày theo lối Anh –Pháp – Việt, cùng phần chú giải, tra ngược ra tiếng Việt hy vọng sẽ như chiếc cầu nối giữa độc giả và Điện ảnh <br />

Từ vựng Điện ảnh Anh – Pháp – Việt (Tủ sách Điện ảnh)

Updated 30/3/18
388  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Từ vựng Điện ảnh Anh – Pháp – Việt (Tủ sách Điện ảnh)
Tác giả: Minh Tùng, Phương Lan; Vinh Sơn: dịch
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Tổng hợp Tp. HCM
Nội dung: nằm trong bộ sách Tủ sách Điện ảnh cuốn sách là món quà mà đội ngũ tác giả đem đến cho bạn đọc yêu Điện ảnh… Với hơn 500 từ phổ thông nhất được trình bày theo lối Anh –Pháp – Việt, cùng phần chú giải, tra ngược ra tiếng Việt hy vọng sẽ như chiếc cầu nối giữa độc giả và Điện ảnh
  1. Jackie thích bài này.

Chia sẻ trang này