Album: Về mỹ học và văn học kịch

Tên sách: Về mỹ học và văn học kịch<br /> Tác giả: Đình Quang<br /> Năm xuất bản: 2002<br /> Nhà xuất bản: Sân khấu<br /> Số trang: 327tr.<br /> Nội dung: khái niệm sân khấu, tính chất và sự phát triển của sân khấu Phương tây qua các thời kỳ. Phân tích kết cấu nội dung của một vở kịch, mối liên hệ giữa mỹ học và văn học kịch.<br />

Về mỹ học và văn học kịch

Updated 12/4/18
595  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Về mỹ học và văn học kịch
Tác giả: Đình Quang
Năm xuất bản: 2002
Nhà xuất bản: Sân khấu
Số trang: 327tr.
Nội dung: khái niệm sân khấu, tính chất và sự phát triển của sân khấu Phương tây qua các thời kỳ. Phân tích kết cấu nội dung của một vở kịch, mối liên hệ giữa mỹ học và văn học kịch.

Chia sẻ trang này