Album: Về nghệ thuật sân khấu: tiểu luận

Tên sách: Về nghệ thuật sân khấu: tiểu luận<br /> Tác giả: Trần Việt Ngữ<br /> Năm xuất bản: 1996<br /> Nhà xuất bản: Sân khấu<br /> Số trang: 338tr.<br /> Nội dung: nghiên cứu và bình luận về quá trình tiếp thu và phát triển nghệ thuật truyền thống để xây dựng chèo hiện đại, những vấn đề liên quan đến chèo như trang trí, múa chèo, phong cách chèo, khuynh hướng, ảnh hưởng của các mạng đối với sân khấu Cải lương…<br />

Về nghệ thuật sân khấu: tiểu luận

Updated 11/4/18
561  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Về nghệ thuật sân khấu: tiểu luận
Tác giả: Trần Việt Ngữ
Năm xuất bản: 1996
Nhà xuất bản: Sân khấu
Số trang: 338tr.
Nội dung: nghiên cứu và bình luận về quá trình tiếp thu và phát triển nghệ thuật truyền thống để xây dựng chèo hiện đại, những vấn đề liên quan đến chèo như trang trí, múa chèo, phong cách chèo, khuynh hướng, ảnh hưởng của các mạng đối với sân khấu Cải lương…

Chia sẻ trang này