Album: Viết kịch bản phim truyện

Tác giả: Lê Ngọc Minh<br /> NXB: Sân Khấu <br /> <br /> Cuốn của nhà văn, nhà biên kịch Lê Ngọc Minh, đây là cuốn vừa mang tính chất giáo khoa, vừa mang tính chất nghiên cứu, có nhiều dẫn chứng sinh động, được tác giả công phu chuẩn bị trong nhiều năm. cuốn sách sẽ mang đến cho bạn đọc những kiến thức về công việc viết kịch bản phim truyện một cách dễ tham khảo và ứng dụng nhất

Viết kịch bản phim truyện

Updated 8/5/20
633  
634  
Loading Photos......
Loading Photos......
24HFS
Tác giả: Lê Ngọc Minh
NXB: Sân Khấu

Cuốn của nhà văn, nhà biên kịch Lê Ngọc Minh, đây là cuốn vừa mang tính chất giáo khoa, vừa mang tính chất nghiên cứu, có nhiều dẫn chứng sinh động, được tác giả công phu chuẩn bị trong nhiều năm. cuốn sách sẽ mang đến cho bạn đọc những kiến thức về công việc viết kịch bản phim truyện một cách dễ tham khảo và ứng dụng nhất

Chia sẻ trang này