Album: Xử lý hậu kỳ với Adobe Premiere Pro

Cuốn “Xử lý hậu kỳ với Premiere Pro” là bản dịch từ ấn bản sách gốc quốc tế Adobe® Premiere® Pro CS6 Digital Classroom của Nhà xuất bản Wiley nổi tiếng thế giới.<br /> <br /> Cuốn sách gồm 11 bài tự học, cho phép bạn tìm hiểu những kỹ năng thiết yếu, khám phá những đặc tính và tính năng mới của Premiere Pro trên máy tính chạy hệ điều hành Mac OS hoặc hệ điều hành Windows. Mỗi bài học gồm các chỉ dẫn từng bước, file bài học và video hướng dẫn. Phiên bản gốc của cuốn sách này được phát triển bởi các chuyên gia trong cùng nhóm Adobe Certified Experts và Premiere Pro, những người tạo ra rất nhiều khóa đào tạo chính thức cho Adobe Systems.

Xử lý hậu kỳ với Adobe Premiere Pro

Updated 3/9/21
648  
Loading Photos......
Loading Photos......
24HFS
Cuốn “Xử lý hậu kỳ với Premiere Pro” là bản dịch từ ấn bản sách gốc quốc tế Adobe® Premiere® Pro CS6 Digital Classroom của Nhà xuất bản Wiley nổi tiếng thế giới.

Cuốn sách gồm 11 bài tự học, cho phép bạn tìm hiểu những kỹ năng thiết yếu, khám phá những đặc tính và tính năng mới của Premiere Pro trên máy tính chạy hệ điều hành Mac OS hoặc hệ điều hành Windows. Mỗi bài học gồm các chỉ dẫn từng bước, file bài học và video hướng dẫn. Phiên bản gốc của cuốn sách này được phát triển bởi các chuyên gia trong cùng nhóm Adobe Certified Experts và Premiere Pro, những người tạo ra rất nhiều khóa đào tạo chính thức cho Adobe Systems.

Actions

Chia sẻ trang này