Share this photo with your friends.

Tác giả: Vũ Ngọc Thanh Nhà xuất bản: NXB Văn Hóa Văn Nghệ Đặt tựa sách là Những dấu vết trên mặt đất, tác giả lần theo, đồng hành cùng những dấu vết nhỏ đã tạo thành lối mòn, đường đi, tạo nên diện mạo của hoạt động và sáng tạo điện ảnh Việt Nam trong nhiều giai đoạn, thời kỳ lịch sử. Trong đó, tác giả ghi nhận, phân tích, kiến giải các vấn đề, tôn vinh những con người, bộ phim, sự kiện... đã làm nên diện mạo điện ảnh Việt Nam khi đã để lại những dấu vết khó phai mờ. Về nội dung, tác phẩm Những dấu vết trên mặt đất bao chứa, nghiên cứu và phân tích nhiều khía cạnh, phương diện, yếu tố... khác nhau của hoạt động sáng tạo điện ảnh - truyền hình trong nước và thế giới. Trong tất cả các phần đều có các tiểu luận trình bày, kiến giải những vấn đề sáng tác điện ảnh bên cạnh những tiểu luận về điện ảnh học, nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh. Với kết cấu của một công trình nghiên cứu lý luận phê bình, cuốn sách gồm 5 phần với số lượng tiểu luận: Phần 1: Vấn đề (29 tiểu luận); Phần 2: Tác phẩm (43 tiểu luận); Phần 3: Chân dung - Chuyện nghề (44 tiểu luận); Phần 4: Suy ngẫm (20 tiểu luận); Phần 5: Truyền hình (37 tiểu luận).