Share this photo with your friends.

Tác giả: Ngô Tạo Kim Nhà suất bản thế giới Năm xuất bản: 2017 Giới thiệu: Đây là một cuốn giáo khoa dành cho những người yêu thích nhiếp ảnh và những giảng viên giảng dạy về nhiếp ảnh có thể tham khảo Làm giáo trình giảng dạy. Tác giả Ngô Tạo Kim là nhà quay phim, nhà giáo, nguyên phó trưởng khoa truyền hình, trường đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội.