24HFS

Lynne Ramsay – Chất thơ trong các chi tiết nhỏ

Một chi tiết nhỏ cho chúng ta biết gì về cảnh phim? Nếu bạn là Lynne Ramsay thì nó là tất cả. Hôm nay tôi sẽ đánh giá những tiềm năng đầy chất thi vị của điệ...

24HFS, 24/5/19
  There are no comments to display.
 • Category:
  Phân Tích
  Uploaded By:
  24HFS
  Date:
  24/5/19
  View Count:
  618
  Comment Count:
  0