Son Kevin

Sử dụng Waveforms và Scopes với nhà chỉnh màu Steve Hullfish

Video được đăng bởi The Editors' Lounge, là một video tuyệt vời cho những người muốn làm về chỉnh màu. Nó cũng hữu ích cho…

Son Kevin, 24/5/19
  There are no comments to display.
 • Category:
  Màu sắc
  Uploaded By:
  Son Kevin
  Date:
  24/5/19
  View Count:
  618
  Comment Count:
  0