Son Kevin

Thập niên 70 trong điện ảnh

Thập niên 1970 là một kỷ nguyên đáng nhớ của điện ảnh. Ngay sau sự kết thúc của phong trào hippie phản văn hóa, và chịu ảnh hưởng không nhỏ từ làn sóng mới của các quốc gia khác (đặc biệt là Nhật, Pháp và Italia), các nhà làm phim Hollywood những năm 1970 đã vận dụng thử nghiệm những tư tưởng, các

Son Kevin, 16/7/19
  • Son Kevin
   Thập niên 1970 là một kỷ nguyên đáng nhớ của điện ảnh. Ngay sau sự kết thúc của phong trào hippie phản văn hóa, và chịu ảnh hưởng không nhỏ từ làn sóng mới của các quốc gia khác (đặc biệt là Nhật, Pháp và Italia),
   các nhà làm phim Hollywood những năm 1970 đã vận dụng thử nghiệm những tư tưởng, các phương pháp làm phim phá cách phóng khoáng từ thập niên trước để sáng tạo những tác phẩm vĩ đại nhất trong lịch sử điện ảnh, mang phong vị nghệ thuật mà không kém đi tính trần trụi thực tế.
  There are no comments to display.
 • Category:
  Phân Tích
  Uploaded By:
  Son Kevin
  Date:
  16/7/19
  View Count:
  1,135
  Comment Count:
  1