Son Kevin

Tìm hiểu về kỹ xảo mô hình trong làm phim

Mô hình đã được sử dụng ngay từ những ngày đầu làm phim. Với tiểu xảo mô hình, các nhà làm phim…

Son Kevin, 24/5/19
 • There are no comments to display.
 • Category:
  Hậu trường
  Uploaded By:
  Son Kevin
  Date:
  24/5/19
  View Count:
  663
  Comment Count:
  1