Items from 24HFS

 1. Kịch bản Học viết kịch bản Điện ảnh - Truyền hình

  Kịch bản phim là thứ quan trọng nhất trong một bộ phim. Một...
  User Rating:
  4.6666666666667/5,
  Views:
  3742
  Updated:
  28/6/18
 2. Đạo diễn Chỉ đạo diễn xuất và làm việc với diễn viên

  Một trong những công việc quan trọng của người đạo diễn phim...
  User Rating:
  0/5,
  Views:
  2738
  Updated:
  27/6/18
 3. Chiếu sáng Kỹ thuật chiếu sáng sản phẩm

  Ánh sáng phụ hợp có thể làm thay đổi mạnh mẽ tâm trạng và cảm...
  User Rating:
  0/5,
  Views:
  3432
  Updated:
  27/12/17
 4. Key Grip Kỹ thuật viên chiếu sáng Điện ảnh - Truyền hình - Video

  Trong khoá học này, bạn sẽ học được những thứ cơ bản nhất để...
  User Rating:
  0/5,
  Views:
  3828
  Updated:
  15/12/17
 5. Quay phim Chuyển động đặc biệt trong quay phim

  Sự khác nhau giữa điện ảnh so với các loại hình khác chính là...
  User Rating:
  0/5,
  Views:
  3524
  Updated:
  3/12/17
 6. Đạo diễn Dàn cảnh diễn xuất và dàn cảnh cao cấp

  Dàn cảnh là cách bố trí nhân vật, sắp xếp cảnh quay trong...
  User Rating:
  0/5,
  Views:
  3578
  Updated:
  28/6/18
 7. User Rating:
  5/5,
  Views:
  5149
  Updated:
  9/5/17
 8. Màu sắc Chỉnh sửa màu sắc video bằng Premiere CC

  Là một nhà dựng phim bạn đang băn khoăn cho việc chỉnh màu?...
  User Rating:
  5/5,
  Views:
  8091
  Updated:
  1/4/17
 9. Chiếu sáng Nghệ thuật chiếu sáng Điện ảnh - Truyền Hình

  Có ai đó đã nói ánh sáng chính là bút vẽ của người quay phim,...
  User Rating:
  5/5,
  Views:
  7281
  Updated:
  1/4/17
 10. Quay phim Kỹ thuật máy quay Video cho các nhà quay phim

  Lĩnh vực công nghệ Điện ảnh - Truyền hình nói chung và ngành...
  User Rating:
  5/5,
  Views:
  8130
  Updated:
  1/4/17
 11. Quay phim Thiết kế sơ đồ cảnh quay trên ứng dụng ShotDesigner

  ShotDesigner ứng dụng cho bạn khả năng tạo ra các đồ máy quay...
  User Rating:
  5/5,
  Views:
  10126
  Updated:
  31/3/17
 12. User Rating:
  5/5,
  Views:
  11871
  Updated:
  31/3/17
Đang tải...