Hướng dẫn nâng cấp tài khoản DOWNLOAD

Hướng dẫn nâng cấp tài khoản DOWNLOAD
  • Bước 1: Đăng ký thành viên trên 24hinh.vn (Nếu chưa đăng ký thì Click here)
  • Bước 2: Chuyển khoản 499.000 VNĐ đến một trong các ngân hàng sau
[​IMG]
  • Bước 3: CLICK VÀO ĐÂY Gửi yêu cầu nâng cấp tài khoản. Vui lòng đợi 5-15 phút chờ có thông báo phản hồi là tài khoản được kích hoạt thì bạn có thể sử dụng.
Ví dụ:
> Gửi yêu cầu:
- Tiêu đề: Nâng cấp tài khoản
- Nội dung: Nâng cấp tài khoản DOWNLOAD, đã thanh toán.

Xem ảnh minh họa
[​IMG]
4. Thời hạn tài khoản: Tài khoản DOWNLOAD Có thời hạn 30 ngày. Hết 30 ngày trở về tài khoản bình thường
[​IMG]
What is the DOWNLOAD membership?
DOWNLOAD membership is a premium user that enables to download all data in Resources Category with hight speed.
How do I Purchase?
Payment via Paypal CLICK HERE

Important Note!
Please notify us after completing your payment following email address: [email protected] *(Note this is not our paypal email address) or Get Support. You will approved DOWNLOAD membership when payment verification. This process can take from 5 to 30 minutes.

Please remember, you must contact us immediately after purchasing your premium account. The system is not automated, approved manually.

Tham gia nâng cấp thành viên là bạn đã đồng ý với Nội quyĐiều khoản sử dụng tài nguyên.​