Hướng dẫn nâng cấp tài khoản KHOÁ HỌC

  • Bước 1: Đăng ký thành viên trên 24hinh.vn (Nếu chưa đăng ký thì Click here)
  • Bước 2: Chuyển khoản 699.000 VNĐ đến một trong các ngân hàng sau.
  • Nội dung chuyển khoản ghi: HOC TAP 24HINH
[​IMG]

  • Bước 3: Click vào biểu tượng [​IMG] để chat trực tiếp thông báo đã chuyển khoản.
  • Hoặc CLICK VÀO ĐÂY Gửi yêu cầu nâng cấp tài khoản. Vui lòng đợi 1-15 phút chờ có thông báo phản hồi là tài khoản được kích hoạt.
Ví dụ:
> Gửi yêu cầu:
- Tiêu đề: Nâng cấp tài khoản
- Nội dung: Nâng cấp tài khoản KHOÁ HỌC, đã thanh toán.

Xem ảnh minh họa
[​IMG]
4. Thời hạn tài khoản: Tài khoản KHOÁ HỌC Có thời hạn 90 ngày. Hết 90 ngày trở về tài khoản bình thường
[​IMG]
Tham gia nâng cấp thành viên là bạn đã đồng ý với Nội quy của diễn đàn​