Album: Những vấn đề Thi pháp kịch Chekhov

Tên sách: Những vấn đề Thi pháp kịch Chekhov<br /> Tác giả: Hoàng Sự<br /> Năm xuất bản: 2002<br /> Nhà xuất bản: Văn học<br /> Số trang: 191tr.<br /> Nội dung: phân tích chân dung nhà viết kịch – Chekhov ; lịch sử vấn đề nghiên cứu kịch Chekhov ; Những đặc điểm về cấu trúc tác phẩm, nhân vật. Phân tích tác phẩm: “Vườn anh đào”.<br /> <a class="photoBbcode" href="gallery/photos/262/" title="262" data-id="262" data-size=""> <img class="bbCodeImage LbImage" src="data/photos/m/0/300-1521129064-3fdd521928fcef93a81ba52cb4838c94.png" alt="262" /> </a> <script type="text/javascript"> !function($, window, document, _undefined) { XenForo.register('.photoBbcode', 'XenForo.XenGalleryOverlayToggle'); }(jQuery, this, document); </script>

Những vấn đề Thi pháp kịch Chekhov

Updated 11/4/18
574  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Những vấn đề Thi pháp kịch Chekhov
Tác giả: Hoàng Sự
Năm xuất bản: 2002
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 191tr.
Nội dung: phân tích chân dung nhà viết kịch – Chekhov ; lịch sử vấn đề nghiên cứu kịch Chekhov ; Những đặc điểm về cấu trúc tác phẩm, nhân vật. Phân tích tác phẩm: “Vườn anh đào”.
262

Chia sẻ trang này