Share this album with your friends.

Tên sách: Những vấn đề Thi pháp kịch Chekhov Tác giả: Hoàng Sự Năm xuất bản: 2002 Nhà xuất bản: Văn học Số trang: 191tr. Nội dung: phân tích chân dung nhà viết kịch – Chekhov ; lịch sử vấn đề nghiên cứu kịch Chekhov ; Những đặc điểm về cấu trúc tác phẩm, nhân vật. Phân tích tác phẩm: “Vườn anh đào”. [photo]262[/photo]