Share this photo with your friends.

Tên sách: Những vấn đề cơ bản trong âm nhạc tuồng Tác giả: Lê Yên Năm xuất bản: 1994 Nhà xuất bản: Thế giới Số trang: 183tr. Nội dung: nghiên cứu về những vấn đề cơ bản trong âm nhạc tuồng từ nguồn gốc đến đặc điểm, cấu trúc, phương pháp và sự phát triển. Đồng thời cuốn sách còn nghiên cứu về hai hệ thống làn điệu chính của tuồng, hát tuồng, hát nam – hát khách. [photo]262[/photo]