Share this photo with your friends.

Tác giả: Lê Ngọc Minh NXB: Sân Khấu Cuốn của nhà văn, nhà biên kịch Lê Ngọc Minh, đây là cuốn vừa mang tính chất giáo khoa, vừa mang tính chất nghiên cứu, có nhiều dẫn chứng sinh động, được tác giả công phu chuẩn bị trong nhiều năm. cuốn sách sẽ mang đến cho bạn đọc những kiến thức về công việc viết kịch bản phim truyện một cách dễ tham khảo và ứng dụng nhất